Dentech Cosmetic Dental Center
 

ข่าวทันตกรรม

เคลือบฟันเทียมพระเอกของวงการทันตกรรมตกแต่ง

โดย ทพ.บุญฤทธิ์  กาญจนาเวส, DDS., Diploma in Prosthodontics

สอบถามรายละเอียดการรักษาได้ที่  02-644-4008

   ทันตกรรมตกแต่งเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน  เคลือบฟันเทียมก็เป็นพระเอกในการรักษาทางด้านทันตกรรมตกแต่งด้วย  เคลือบฟันเทียมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้านความสวยงามของรอยยิ้มของคนไข้  และสามารถทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  ภาพก่อนและหลังการรักษาสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน   และด้วยการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่ออกมาทำให้เคลือบฟันเทียมเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นพระเอกของวงการทันตกรรมตกแต่ง


เคลือบฟันเทียมคืออะไร?

   เคลือบฟันเทียมเป็นแผ่นของชิ้นงานพอร์ซีเลนซึ่งบูรณะอยู่ทางด้านหน้าของฟันเพื่อทำให้ฟันมีความสวยงามมากขึ้น  แต่ก่อนเราไม่สามารถใช้เทคนิคเคลือบฟันเทียมนี้ได้ เพราะไม่มีแรงยึดเพียงพอที่จะยึดชิ้นงานเข้ากับฟัน  แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้มีการฟัฒนาการและการศึกษาเกี่ยวกับแรงยึดของวัสดุต่างๆกับฟันทำให้แรงยึดกับฟันดีขึ้นอย่างมาก ปัจจุบันเราสามารถนำ พอร์ซีเลน, คอมโพสิตเรซิน, และโลหะอีกหลายชนิดมายึดติดก้บเนื้อฟัน   ด้วยแรงยึดที่พัฒนาขึ้นนี้จึงทำให้เทคนิคการทำเคลือบฟันเทียมเป็นจริงขึ้นมาได้  ทันตแพทย์สามารถกรอฟันเฉพาะด้านหน้าเพื่อบูรณะฟันด้วยเคลือบฟันเทียม   ซึ่งทำให้ประหยัดเน้ือฟันมากกว่าการทำครอบฟันมาก  ทำให้ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากและยังคงอนุรักษ์เนื้อฟันส่วนใหญ่ไว้

เคลือบฟันเทียมสามารถสร้างรอยยิ้มให้สวยงามได้อย่างไร?

      เคลือบฟันเทียมสามารถสร้างรอยยิ้มให้สวยงามได้ในหลายสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  1. ทำฟันให้ขาวขี้น ในกรณีที่คนไข้มีสีฟันที่เหลือง, น้ำตาล หรือเทา  ซึ่งเกิดมาจากหลายกรณีเช่น ฟันสีเข้มจากการรับประทานยาปฏิชีวนะ Tetracyclin , ทานฟลูโอไรด์ มากเกินไป การมีสีฟันเข้มเนื่องจกาโรคทางระบบบางอย่าง และการฟอกสีฟันไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้คนไข้ได้  หรือยังไม่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ  เราสามารถทำเคลือบฟันเทียม 16 ซี่ลงบนฟันหน้าบนและล่าง  8 ซี่บนจากฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งซ้ายถึงขวา  และ 8 ซี่ล่างจากฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งซ้ายถึงขวา  ในบางรายเราอาจต้องทำมากขึ้นเป็น 10 ซี่บน 10 ซี่ล่าง ตามความกว้่างของรอยยิ้มของคนไข้

  2. แก้ไขความยาวของฟัน ในกรณีที่คนไข้มีฟันสั้นหรือยาวไป  เราสามารถแก้ไข้ได้ด้วยการทำเคลือบฟันเทียม  คนไข้บางท่านมีฟันสั้นเกินไปจนไม่สามารถเห็นฟันบนได้ในขณะพูดหรือยิ้ม  บางท่านฟันยาวเกินไปทำให้เห็นฟันมากเกินไป   เราสามารถแก้ไขรอยยิ้มเหล่านี้ได้ด้วยการทำเคลือบฟันเทียม

  3. แก้ไขขนาดและรูปร่างของฟัน ในกรณีที่คนไข้มีรูปร่างฟันทีมีความผิดปกติเช่น ฟัน Lateral Peg Shape (ฟันซี่ข้างมีขนาดเล็กหรือในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนรูปร่างของฟันให้ดูสวยงามขึ้น  เช่นกรณีปลายฟันสึกทำให้ดูเป็นคนแก่  เราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการทำเคลือบฟันเทียม

  4. ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ในกรณีที่คนไข้มีช่องว่างระหว่างฟัน  เราสามารถแก้ไขด้วยการทำการอุดคอมโพสิตโดยตรง  แต่ในรายที่เราต้องการความคงตัวของวัสดุให้มีความสวยงามและแข็งแรง  เคลือบฟันเทียมจะเหมาะในรายเหล่านี้

  5. แก้ไขแนวแกนฟันของคนไข้ ในกรณีที่คนไข้มีแนวแกนฟันที่ไม่สวยงามท้ังในแนวปลายฟัน-คอฟัน ในแนวริมผีปาก-เพดานปากและแนวซ้าย-ขวา ทันตแพทย์สามารถวิเคราะห์รอยยิ้มในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการทำ Still and Clip Digital Image และแก้ไขรอยยิ้มได้ด้วยการทำเคลือบฟันเทียม

 

    ดังน้ัน เคลือบฟันเทียมจึงสามารถแก้ไขความผิดปกติได้มากมายหลายอย่างและทำการได้อย่างรวดเร็ว  จนบางคนเรียกเทคนิคนิ้ว่า “One Week Orthodontics” ทั้งนี้เพราะว่าในบางกรณีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงของรอยยิ้มได้มากมายในเวลาอันสั้น เปรียบเสมือนการจัดฟันที่เสร็จได้รวดเร็วในสัปดาห์เดียวแทนที่จะต้องใช้เวลาจัดฟันถึง 2 ปี

ยิ้มสวยด้วยรากฟันเทียมyim_swy_dwy_rakfan_theiym.html
ข่าวต่อไปyim_swy_dwy_rakfan_theiym.html
เคลือบฟันเทียมพระเอกของวงการทันตกรรมตกแต่ง