Dentech Cosmetic Dental Center
 
 

        

        เด็นเทคคอสเมติกเด็นทัลเซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในคลินิีคชั้นแนวหน้าและมีชื่อเสียงของประเทศไทย.  เราได้รวมรวมองค์ความรู้และประสพการณ์ทางด้านทันตกรรมตกแต่งมามากกว่า 20 ปี.  คลีนิคของเราได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1990 ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมตกแต่ง.  เราเป็นองค์กรแรกที่ได้นำเข้าผลิตภัณท์ฟอกสีฟัน  นำเสนอและประชาสัมพันธ์การรักษาทางด้านทันตกรรมตกแต่งในประเทศไทย. ด้วยนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยรอยยิ้มที่สวยงาม


      ที่ เด็นเทคคอสเมติกเด็นทัลเซ็นเตอร์ เราได้นำเสนอการรักษาที่มึคุณภาพอย่างสูงทางด้านทันตกรรมตกแต่ง.  ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการศึกษาต่อเนื่องและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น  การฟอกสีฟัน,  เคลือบฟันเทียม,  ครอบฟันชนิดไม่มีโลหะ,  การจัดฟันเน้นความสวยงาม,  ทันตกรรมรากเทียมเน้นความสวยงาม,  การผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม,  การใส่ฟัน และทันตกรรมบูรณะ.  เราไม่ได้ให้เพียงการรักษาแต่เรายังเน้นถึงความสวยงามของรอยยิ้มของคนไข้ในงานของเราอีกด้วย

   

        ศูนย์ทันตกรรมของเราได้จัดตั้งมาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งเราเรียกว่า   “Certified by DENTECH COSMETIC DENTAL CENTER   เราได้ใช้ “Still and Clip Digital Image”  ซึ่งช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาทั้งในด้าน Microesthetic (ความสวยงานของแต่ละซี่ฟัน), และ Macroesthetic (ความสวยงามของทั้งใบหน้าของคนไข้ซึ่งรวมถึงการเรียงตัวของฟันสัมพันธ์กับริมฝีปากและใบหน้าของคนไข้).  นอกจากนั้นเรามีการประชุมทางด้านวิชาการของทีมทันตแพทย์ของเราเพื่อให้ได้มาถึงมาตรฐานในการรักษาที่สูงและมีมาตรฐานเดียวกัน

   

   

หากคุณกำลังมองหาการรักษาทางด้านทันตกรรมตกแต่งที่มีคุณภาพสูงสุด เด็นเทคคอสเมติกเด็นทัลเซ็นเตอรคือคำตอบของคุณ


 

คลีนิคเพื่อทันตกรรมแห่งความงาม

ที่ประสบความสำเร็จทางด้านทันตกรรมตกแต่งมามากกว่า 20 ปี

สอบถามรายละเอียดการรักษาได้ที่  02-644-4008