Dentech Cosmetic Dental Center
 


ทันตกรรมตกแต่ง


ที่ เด็นเทคคอสเมติกเด็นทัลเซ็นเตอร์ เราขอแนะนำการรักษาที่มีคุณภาพสูงในสาขาต่างๆของทันตกรรมตกแต่งดังต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดการรักษาได้ที่  02-644-4008
ฟอกสีฟันเสร็จในครั้งเดียว
การเสริมสันเหงือก
เพื่อความสวยงาม
เคลือบฟันเทียม
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน
ครอบฟันชนิดไม่มีโลหะ
วัสดุอุดสีเหมือนฟัน
แต่งฟันให้สวยงาม
ด้วยวัสดูสีเหมือนฟัน
ฟันปลอมถอดได้
เน้นความสวยงาม
ศัลยกรรมเหงือก
เพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมรากเทียม
จัดฟัน
ฟอกสีฟันที่บ้าน