Dentech Cosmetic Dental Center
 


ฟอกสีฟันที่บ้าน


ที่ เด็นเทคคอสเมติกเด็นทัลเซ็นเตอร์ เรามุ่งมั่นที่จะให้การรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดในสาขาต่างๆของ ทันตกรรมตกแต่ง

       

   เทคนิคนี้คนไข้ต้องทำการฟอกสีฟันด้วยตนเองในความดูแลของทันตแพทย์.  การรักษาเริ่มต้นด้วยการที่ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากคนไข้เพื่อนำไปทำถาดฟอกสีฟัน.  นัดครั้งต่อไปทันตแพทย์จะตรวจเช็คระดับสีฟันเริ่มต้นของคนไข้และจ่ายชุดฟอกสีฟันและถาดฟอกสีฟันให้กับคนไข้.  ทันตแพทย์จะจ่ายเจลฟอกสีฟันในความเข้มข้นที่เหมาะสม  และแนะนำให้คนไข้นำเจลฟอกสีฟันหยอดลงบนถาดฟอกสีฟันและนำไปครอบไว้บนฟันในช่องปากเป็นเวลาครั้งละ 15 นาที ทำวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากครบ 1 สัปดาห์ให้กลับมาพบทันตแพทย์เพื่อเช็คสีฟันและจ่ายเจลความเข้มข้นที่เหมาะสมให้สำหรับสัปดาห์ที่ 2 การฟอกสีฟันเองที่บ้าน (Home Vital Bleaching)   โดยทั่วไปจะได้ฟันขาวเป็นที่น่าพอใจใช้เวลา 3 สัปดาห์

เคลือบฟันเทียมPorcelain_Veneer_2.html
ปิดช่องว่างระหว่างฟันSpace_Closure_2.html
ทันตกรรมรากเทียมCosmetic_Implant_2.html
ฟันปลอมถอดได้เน้นความสวยงามRemovable_Prostheses_2.html
ฟอกสีฟันชนิดเสร็จในครั้งเดียวOne_Visit_Bleaching_2.html
การเสริมสันเหงือกเพื่อความสวยงามCosmetic_Ridge_Augmentation_2.html
ครอบฟันชนิดไม่มีโลหะAll_Ceramic_Crown_2.html
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันTooth_Color_Restoration_2.html
แต่งฟันให้สวยงามด้วยวัสดุสีเหมือนฟันDirect_Composite_2.html
ศัลยกรรมเหงือก...Cosmetic_Gum_Surgery_2.html
จัดฟันCosmetic_Orthodontic_2.html
ฟอกสีฟันที่บ้าน
Home vital bleaching
GalleryHVB_Gallery_2.html
การรักษา
ก่อนหน้าCosmetic_Orthodontic_2.html
การรักษา
ต่อไปOne_Visit_Bleaching_2.html
สอบถามรายละเอียดการรักษาได้ที่  02-644-4008
รับชม MP4Home_Vital_Bleaching_2_files/Home%20Vital%20Bleaching-Large.mp4
ภาพแสดงก่อนและหลังการรักษา