ฟันปลอมถอดได้เน้นความสวยงาม

 
สอบถามรายละเอียดการรักษาได้ที่  02-644-4008
การรักษา
ต่อไปGum_Surgery_Gallery_2.html
เคลือกฟันเทียมPV_Gallery_2.html
ปิดช่องว่างระหว่างฟันSpace_Gallery_2.html
ทันตกรรมรากเทียมImplant_Gallery_2.html
ฟันปลอมถอดได้เน้นความสวยงาม
ฟอกสีฟันชนิดเสร็จในครั้งเดียวOVB_Gallery_2.html
การเสริมสันเหงือกเพื่อความสวยงามRidge_Aug_Gallery_2.html
ครอบฟันชนิดไม่มีโลหะAll_Ceramic_Gallery_2.html
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันTooth_Color_Gallery_2.html
แต่งฟันให้สวยงามด้วยวัสดุสีเหมือนฟันDirect_Composite_Gallery_2.html
ศัลยกรรมเหงือก...Gum_Surgery_Gallery_2.html
ฟอกสีฟันที่บ้านHVB_Gallery_2.html
จัดฟันOrtho_Gallery_2.html
การรักษา
ก่อนหน้าDirect_Composite_Gallery_2.html